• Oddgeir Løvold

Dette er viktig når du skal oppgradere møterommet!

Oppdatert: 22. jan. 2021

Vi forteller deg hva du skal vektlegge når du skal oppgradere eller bygge nytt møterom.

Ctouch Riva med driverfri videokonferanseløsning.

Mange av bedriftene opplever at det kan være krevende å velge løsning for møterommet og blir av og til villedet til å kjøpe Utstyr som er av enklere kvalitet og mangler viktige (essensielle?) funksjoner.


Dette skjer ofte for å gi kundene "den beste prisen". Men så risikerer man å kjøpe "katta i sekken". Dette er noe vi ser spesielt etter at videomøter har gjort sitt store inntog.Derfor vil vi hjelpe deg med å gjøre de riktige valgene for en kostnadseffektiv løsning med riktige standarder på plass.Så hvor skal man begynne ?


Utenfor døren!


Når man har valgt rommet man skal benytte, begynner vi alltid utenfor rommet. Altså i døra.

Her er det viktig å tenke over hvordan skal vi administrere bruken av rommet. Dette gjør man med fordel ved en bookingskjerm ved døren. En bookingskjerm som åpner for at rommet kan bookes i Outlook vil gi en mer effektiv bruka av rommet, da det vil minske dødtid på rommet og åpne for økt tilgjengelighet.Neste steg


Nå skal vi bevege oss inn i rommet. Neste faktor ut, er formål.

Hva skal rommet brukes til og hvem skal bruke det?


Er det til fysiske møter, videokonferanse eller presentasjonsrom ? Eller kanskje alle tre mulighetene ?


Så er det viktig å tenke over, om man trenger å legge til retter for kravene til universell utforming eller ikke.

I offentlige rom er dette ofte påbudt.


Med målene på rommet og antall mennesker man ønsker å dimensjonere utstyret for vil man legge grunnlaget for de neste valgene man tar, nemlig valg av det tekniske utstyret.