Søk
  • Løvold Lyd

Assistert hørsel er viktigere en du tror! din bedrift kan tape stort!

Viste du at rundt 1.million mennesker i norge har hørselstap i 2020 ? dette tilsvarer rundt 2.milliarder i tap for sammfunnet, i året.
En NRK -artikkel kan NRK fortelle at rundt det koster samfunnet årlig rundt 2.milliarder at bedrifter ikke legger til rette for ansatte med hørselskader eller nedsatt hørsel.


Men med en tilrettelegging med for eksempel teleslynge, god møte kultur med god referatskriving kan det være avgjørende for mange og deres totale livskalitet!Det finnes mange typer hjelpemiddler og måter å løse utfordringene på for bedriften. Der i blant, som nevnt over, assistert hørsel.


Det finnes 3 typer utbredte verktøy bedriften kan rigges med, for å oppnå hørselassistanse .

- Teleslynge (induksjon sløyfe). - IR anlegg med halsslynge

- Radiobasert med halsslyngeTeleslynge er den vanligste måten for assistert hørsel og gir brukeren en unik mulighet til å ta i mot god talelyd på tross av akustikk og lokasjon. Det forutsetter gjerne at den som snakker må snakke inn i en mikrofon og er ofte kombinert inn i en løsning med et høyttaleranlegg, fast installert i rommet.


Det kan i noen tilfelle være utfordringer med å montere teleslynge i enkelte bygg, da fordi at noen har krav til estetiske forhold eller direkte forbud inngripen som boring/skruing i rommet.

Eller rett å slett fordi bedriftens produksjonslokaler er så store at det vil by på større utfordringer å installere. Det er da IR anlegg og Radiobaserte løsninger kommer til sin rett.


IR anlegg med halsslynge er en god løsning for alt i fra auditorium, skoler, møtelokaler, kinoer med mer. Et IR (infrarødt ) anlegg har en mye høyere sikkerhet, fordi den ikke lekker signal til naborommet som gjør at andre kan ta inn det som blir sagt. Dette er fordi at med IR anlegget har du en sender, som sender signal til en bestemt mottaker som bruker får utdelt ved ankomst. Denne mottaker enheten som er trådløs og går på batterier og kommer med en halsslynge som brukeren har rundt hodet. Det er denne halsslyngen som skaper det magnetiske feltet som vi kjenner så godt fra vanlig teleslynge.


IR anlegg kan i noen tilfelle være eneste løsning. Typiske tilfeller på dette er skoler, omsorgsboliger eller andre bygg som har like rom i flere etasjer. Da vil man møte utfordringer med normal teleslynge, fordi de magnetiske sløyfene som ofte er festet til gulv eller vegg støyer mot hverandre og lager det vi kaller interferens. Når de blir likt installert over flere etasjer og blir liggende over hverandre og forstyrrer hverandre.
DigiWave en radiobaserte halsslynge som gir deg muligheten til 2veis kommunikasjon.


Foreksempel i møter, og konferanser. Ikke minst i skolesammenheng, kan det være nyttig å ha muligheten for at flere kan kommunisere inn i systemet til brukere som trenger hørselsassistanse. For eksempel en lærer, en assistent lærer og noen elever. Man kan ha 2-6 personer som snakker inn til systemet samtidig. Men man kan ha så mange påhørere som man selv ønsker. Dette gjør også systemet veldig smidig for møter og lignende.Teleslynge versus radiobasert løsning - DigiWave:

DigiWave er perfekt når man skal kommunisere i grupper. Når rommene ligger både over hverandre eller ved siden av hverandre på flere kanter, vil ikke noen form for teleslynge design dessverre kunne gi en optimal løsning.  Vi anbefaler derfor bruk av DigiWave radio basert løsning, eller IR løsninger i slike scenarioer.  Samtidig kan noen rom ligge i «klynger», mens andre ligger langt unna.  Man må da vurdere om man ønsker en enhetlig løsning for hele bygningsmassen – eller om man skal blande mellom DigiWave, IR og Teleslynge. 

I våre løsningsforslag vil vi noen ganger konsultere brukerene om hva de ønsker – andre ganger gir dette seg selv basert på hva slags bruk bygget har.Wavecast – Et nytt alternativ for hørselsassistanse.

WaveCast er et WiFi-basert hørselsassistanse system som lar brukerene benytte egen sin egen smarttelefon for å motta lydsignaler.  Det finnes også en dedikert mottager for bruken som ikke har smarttelefon, eller som f.eks går tom for batteri på telefonen i løpet av brukstiden. Brukeren benytter sin egen halsslynge eller høretelefon, og laster ned WaveCast appen på AppStore eller Google Play.

 Systemet kan sende ut fra 1 til 32 kanaler – avhengig av hvor mange / hvilke sentralenheter man benytter.

 WaveCast krever et godt WiFi nettverk, men hver lydstrøm er ikke veldig plasskrevende.

Systemet kan ha inntil 45 mottagere i UniCast, og har blitt testet med opp til 1500 brukere i MultiCast, men kan antagelig få til mer med et meget kraftig og velutbygd trådløst nett.

 I systemet kan man også legge inn passord som må skrives inn i appen, for å kunne lytte.  Nyttig hos f.eks hoteller som har mange konferansesaler, så ikke konkurrenten i sal 3 kan lytte på de som har møte i Sal 1.Har du spørsmål eller ønsker å snakke med oss om hvilken løsning som passer for deg? ta kontakt med meg på oddgeir@lovoldlyd.no

-eller telefon 96 200 592.

0 visninger
 

LØVOLD LYD

+47 712 92 222

©2020 by Løvold Lyd