top of page

Samfunn - vi bidrar!

Løvold Lyd er svært opptatte av å være med å bidra til en levende lokalkultur. Derfor lager vi blant annet fra tid til annen arrangementer og tilstelninger for lokalbefolkningen.
Vi er også ansvarlig for driften til batnfjord.no som er ei nettside hvor smått og stort i lokalsamfunnet vårt blir belyst.

Våre fremtidige arrangement finner du her:

Våre tidligere arrangementer:

Kopi av Facebook side (Facebook-forside).png

Bygdepub

Batnfjord Ungdomshus

02.12.2023

Countrykveld 2023

Batnfjord Samfunnshus

18.11.2023

Crashville.png

Crashville

Batnfjord Samfunnshus

02.04.2022

bottom of page